LIÊN HỆ

KHOÁ HỌC

DỰ ÁN

GIỚI THIỆU

TÀI CHÍNH

Các khoá học tại Seroto

Là Tổ chức Giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận, Seroto Foundation mang sứ mệnh xây dựng nền giáo dục thực sự hạnh phúc dựa trên Trí tuệTình yêu thương thuần khiết

Các khoá học theo nhóm:

Trí tuệ cảm xúc

Làm cha mẹ, Dạy con

Khóa học online

Dành cho người lớn

Dành cho tuổi teen

Dành cho người lớn có trẻ

Khoá học Trí tuệ cảm xúc:

Làm hoà quá khứ

Online Zoom

Vẹn tròn hiện tại, Vững bước tương lai

Để mỗi người trở thành nhà trị liệu cảm xúc của chính mình

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Coach Kathy Võ

Ngày học: 13/07

Thời hạn đăng ký: 07/07

Sờ Cái Bụng

Online Zoom

Sờ cái bụng, ấm cái tim, sáng cái đầu

Khoá học đã giúp hơn 20.000 người nâng cao năng lực quản trị cảm xúc và sống hạnh phúc hơn

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh

Ngày học: 17/06 - 07/07

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K32

Thời gian: 5:00 - 6:00

Em bé EQ

Online Zoom

Nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc của con

Đừng đợi ngọn lửa cảm xúc bùng lên rồi mới tìm cách dập - Hãy nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc ngay khi con còn nhỏ

Đăng ký ngay

Chi tiết

Ms.Loan, Ms.Thảo, Ms.Hà

Ngày học: 17/06 - 28/06

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K1

Thời gian: 5:00 - 6:00

Dành cho các bạn từ lớp 6 đến lớp 8

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Cute

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Thy Thy - Cô Đào Tuất

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Dành cho các bạn từ 15 tuổi đến 18 tuổi

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Pro

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Khoá học Làm cha mẹ, Dạy con:

Bàn tay đưa nôi

Online Zoom

Nuôi dưỡng tâm hồn mẹ và em bé

Bầu không khí êm đềm mang tính thơ và nhạc trong hoạt động hàng ngày

Đăng ký ngay

Cô Mộc Bình

Ngày học: 5h - 6h30 sáng Thứ 3, 5, 7

Đôi bàn tay kể chuyện

Online Zoom

Xoè bàn tay - Mở trái tim

Đôi bàn tay chính là thiết kế kì diệu nhất của yêu thương và gắn kết

Sắp diễn ra

Chi tiết

Cô Mộc Bình

Ngày học: sắp diễn ra

Khơi nguồn sáng tạo

Online Zoom

Khoá học hội hoạ

....

Sắp diễn ra

Hoạ sĩ Hà Châu

Ngày học: sắp diễn ra

Làm cha mẹ từ Zero

Online Zoom

Khoá học miễn phí dành cho cộng đồng

Giúp hơn 10.000 bố mẹ có những tri thức quý giá trong hành trình làm cha mẹ trí tuệ và yêu thương thuần khiết

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 25/06 - 27/06 (3 buổi)

Thời hạn đăng ký: 24h 22/06

Thời gian: 20:00 - 22:00

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K32

Làm cha mẹ tỉnh thức

Online Zoom

Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân mình

Trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 11/07

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K22

Thời gian: 5:00 - 6:00

Khoá học Online:

Bàn tay đưa nôi

Online Zoom

Nuôi dưỡng tâm hồn mẹ và em bé

Bầu không khí êm đềm mang tính thơ và nhạc trong hoạt động hàng ngày

Đăng ký ngay

Cô Mộc Bình

Ngày học: 5h - 6h30 sáng Thứ 3, 5, 7

Đôi bàn tay kể chuyện

Online Zoom

Xoè bàn tay - Mở trái tim

Đôi bàn tay chính là thiết kế kì diệu nhất của yêu thương và gắn kết

Sắp diễn ra

Chi tiết

Cô Mộc Bình

Ngày học: sắp diễn ra

Làm hoà quá khứ

Online Zoom

Vẹn tròn hiện tại, Vững bước tương lai

Để mỗi người trở thành nhà trị liệu cảm xúc của chính mình

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Coach Kathy Võ

Ngày học: 13/07

Thời hạn đăng ký: 07/07

Khơi nguồn sáng tạo cho trẻ

Online Zoom

Khoá học hội hoạ

....

Sắp diễn ra

Hoạ sĩ Hà Châu

Ngày học: sắp diễn ra

Sờ Cái Bụng

Online Zoom

Sờ cái bụng, ấm cái tim, sáng cái đầu

Khoá học đã giúp hơn 20.000 người nâng cao năng lực quản trị cảm xúc và sống hạnh phúc hơn

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh

Ngày học: 17/06 - 07/07

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K32

Thời gian: 5:00 - 6:00

Làm cha mẹ từ Zero

Online Zoom

Khoá học miễn phí dành cho cộng đồng

Giúp hơn 10.000 bố mẹ có những tri thức quý giá trong hành trình làm cha mẹ trí tuệ và yêu thương thuần khiết

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 25/06 - 27/06 (3 buổi)

Thời hạn đăng ký: 24h 22/06

Thời gian: 20:00 - 22:00

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K32

Làm cha mẹ tỉnh thức

Online Zoom

Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân mình

Trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 11/07

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K23

Thời gian: 5:00 - 6:00

Em bé EQ

Online Zoom

Nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc của con

Đừng đợi ngọn lửa cảm xúc bùng lên rồi mới tìm cách dập - Hãy nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc ngay khi con còn nhỏ

Đăng ký ngay

Chi tiết

Ms.Loan, Ms.Thảo, Ms.Hà

Ngày học: 17/06 - 28/06

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K1

Thời gian: 5:00 - 6:00

Dành cho các bạn từ 15 tuổi đến 18 tuổi

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Pro

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Dành cho các bạn từ lớp 6 đến lớp 8

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Cute

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Thy Thy - Cô Đào Tuất

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Khoá học Dành cho người lớn:

Bàn tay đưa nôi

Online Zoom

Nuôi dưỡng tâm hồn mẹ và em bé

Bầu không khí êm đềm mang tính thơ và nhạc trong hoạt động hàng ngày

Đăng ký ngay

Cô Mộc Bình

Ngày học: 5h - 6h30 sáng Thứ 3, 5, 7

Đôi bàn tay kể chuyện

Online Zoom

Xoè bàn tay - Mở trái tim

Đôi bàn tay chính là thiết kế kì diệu nhất của yêu thương và gắn kết

Sắp diễn ra

Chi tiết

Cô Mộc Bình

Ngày học: sắp diễn ra

Làm hoà quá khứ

Online Zoom

Vẹn tròn hiện tại, Vững bước tương lai

Để mỗi người trở thành nhà trị liệu cảm xúc của chính mình

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Coach Kathy Võ

Ngày học: 13/07

Thời hạn đăng ký: 07/07

Làm cha mẹ tỉnh thức

Online Zoom

Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân mình

Trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 11/07

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K22

Thời gian: 5:00 - 6:00

Làm cha mẹ từ Zero

Online Zoom

Khoá học miễn phí dành cho cộng đồng

Giúp hơn 10.000 bố mẹ có những tri thức quý giá trong hành trình làm cha mẹ trí tuệ và yêu thương thuần khiết

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 25/06 - 27/06 (3 buổi)

Thời hạn đăng ký: 24h 22/06

Thời gian: 20:00 - 22:00

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K32

Sờ Cái Bụng

Online Zoom

Sờ cái bụng, ấm cái tim, sáng cái đầu

Khoá học đã giúp hơn 20.000 người nâng cao năng lực quản trị cảm xúc và sống hạnh phúc hơn

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh

Ngày học: 17/06 - 07/07

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K32

Thời gian: 5:00 - 6:00

Khoá học Dành cho tuổi teen:

Dành cho các bạn từ 15 tuổi đến 18 tuổi

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Pro

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Dành cho các bạn từ lớp 6 đến lớp 8

Trí tuệ cảm xúc tuổi Teen Cute

Online Zoom

Con rèn luyện trí tuệ cảm xúc, cha mẹ hạnh phúc đồng hành

Đăng ký ngay

Chi tiết

Cô Thy Thy - Cô Đào Tuất

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Thời hạn đăng ký: 20h 10/07

Khoá học Dành cho người lớn có trẻ:

Bàn tay đưa nôi

Online Zoom

Nuôi dưỡng tâm hồn mẹ và em bé

Bầu không khí êm đềm mang tính thơ và nhạc trong hoạt động hàng ngày

Đăng ký ngay

Cô Mộc Bình

Ngày học: 5h - 6h30 sáng Thứ 3, 5, 7

Đôi bàn tay kể chuyện

Online Zoom

Xoè bàn tay - Mở trái tim

Đôi bàn tay chính là thiết kế kì diệu nhất của yêu thương và gắn kết

Sắp diễn ra

Chi tiết

Cô Mộc Bình

Ngày học: sắp diễn ra

Làm cha mẹ từ Zero

Online Zoom

Khoá học miễn phí dành cho cộng đồng

Giúp hơn 10.000 bố mẹ có những tri thức quý giá trong hành trình làm cha mẹ trí tuệ và yêu thương thuần khiết

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 25/06 - 27/06 (3 buổi)

Thời hạn đăng ký: 24h 22/06

Thời gian: 20:00 - 22:00

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K32

Làm cha mẹ tỉnh thức

Online Zoom

Hãy nhìn vào bên trong chính bản thân mình

Trở thành cha mẹ tỉnh thức là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho con

Đăng ký ngay

Chi tiết

Thầy Dương Quang Minh & GVCS

Ngày học: 15/07 - 04/08

Thời hạn đăng ký: 11/07

Tuyển sinh: đang mở đăng ký K22

Thời gian: 5:00 - 6:00

Khơi nguồn sáng tạo cho trẻ

Online Zoom

Khoá học hội hoạ

....

Sắp diễn ra

Hoạ sĩ Hà Châu

Ngày học: sắp diễn ra

Em bé EQ

Online Zoom

Nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc của con

Đừng đợi ngọn lửa cảm xúc bùng lên rồi mới tìm cách dập - Hãy nuôi dưỡng hạt mầm cảm xúc ngay khi con còn nhỏ

Đăng ký ngay

Chi tiết

Ms.Loan, Ms.Thảo, Ms.Hà

Ngày học: 17/06 - 28/06

Thời hạn đăng ký: 17h  10/06

Tuyển sinh: Đang mở đăng ký K1

Thời gian: 5:00 - 6:00

CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI SEROTO

MST: 0109931021 do sở KH&DT TPHN cấp ngày 14/03/2022

Xem thêm Seroto trên

Đ/c: Số 12 ngõ 168/47 đường Kim Giang, tổ 29, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Liên hệ

Liên hệ tài trợ đồng hành:
Hà Nội: 0987 588 587 (Ms. Thu Ba)
Tp.HCM: 0906 928 508 (Ms. Ngọc Loan)

Hotline Seroto:
09 11 02 4499

Email:
Lienhe@seroto.vn

Dự án

Khoá học

Tài chính

Giới thiệu